The right package for your company

Tuntuuko siltä, että olisi aika vaihtaa? Haluatko lisätietoja tai tarjouksen palveluistamme – sellaisen joka sopii juuri sinun taloyhtiöllesi? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella – olemme sinuun yhteydessä niin pian kuin mahdollista. Voit myös olla yhteydessä sähköpostilla tai soittamalla: Tero Nevalainen Isännöitsijä, asiakasvastaava tero.nevalainen@isannointipiste.fi 050 592 2248

"*" indicates required fields

Housing company information

* Fields marked with asterisk are mandatory
Hidden

Contact person

Drop files here or
Max. file size: 128 MB.
  Hidden

  Privacy statement

  1. Johdanto

  Isännöintipisteen (”Isännöintipiste”; ”me”) toiminnan kannalta on välttämätöntä käsitellä henkilötietoja. Isännöintipiste noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

  Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen, mihin kerättyjä tietoja käytetään. Tästä tietosuojaselosteesta ilmeneviä periaatteita ja toimintatapoja sovelletaan kaikessa Isännöintipisteen toiminnassa, johon liittyy henkilötietojen käsittelyä. Esimerkkejä sovellustilanteista ovat palveluidemme tilaaminen ja käyttö sopimusehtojemme mukaisesti. Tietosuojaselostetta sovelletaan myös työntekijöidemme ja työnhakijoiden sekä muiden Isännöintipisteen yhteistyökumppaneiden henkilöstön henkilötietojen käsittelyyn.

  Rekisterinpitäjänä toimii Isännöintipiste ja/tai se konsernin yhtiöistä, jonka kanssa asioit. Tietosuojaseloste on konsernin yhteinen.

  Isännöintipiste toimii käsittelijänä tarjotessaan palveluita yhteisöasiakkaille, kuten taloyhtiöille. Tällöin rekisterinpitäjänä toimii kukin taloyhtiö. Kappaleessa 6 kerromme, miten käsittelemme tietoja tarjotessamme näille asiakkaille palveluita käsittelijän roolissa.

  2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

  Isännöintipiste kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotta:

  • potentiaalisille asiakkaille ja nykyisille asiakkaille voidaan markkinoida ja viestiä Isännöintipisteen tai valittujen kolmansien osapuolten palveluita esimerkiksi tiedotteilla, uutiskirjeillä, erilaisilla markkinointikampanjoilla tai kutsuilla tapahtumiin
  • Isännöintipiste voi hoitaa sopimuksista johtuvat velvoitteensa niin asiakkaita, yhteistyökumppaneita kuin esimerkiksi työntekijöitäänkin kohtaan.
  • Isännöintipiste voi kehittää palveluita ja parantaa palveluiden käyttökokemusta;
  • Isännöintipisteen palveluita voidaan hallinnoida
  • Isännöintipiste voi tietyissä tilanteissa selvittää mahdollisia väärinkäytöksiä
  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

  Isännöintipisteellä on oikeutettu etu markkinoida, ylläpitää ja kehittää liiketoimintaansa. Isännöintipiste markkinoi oikeutetun edun perusteella potentiaalisille asiakkaille ja asiakkaille palveluitaan. Hoitaessaan sopimuksista johtuvat velvoitteensa Isännöintipiste käsittelee henkilötietoja sopimuksen perusteella. Lisäksi Isännöintipiste käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lainsäädännöstä johtuvat velvoitteensa. Isännöintipisteellä on myös oikeutettu etu selvittää mahdollisia väärinkäytöksiä.

  Henkilötietojen käsittely voi perustua myös suostumukseen. Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan kunkin suostumuksen yhteydessä erikseen tietosuojalainsäädännön mukaisesti, jotta henkilö tietää, mihin suostumuksensa antaa.

  3. Mitä tietoja keräämme?

  Keräämme tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja:

  A) Isännöintipisteelle antamasi tiedot

  Sivustoilla kysytään esimerkiksi yhteystietojasi tilatessasi uutiskirjeen, pyytäessäsi tarjousta, ilmoittautuessasi tapahtumaan, jättäessäsi palautetta tai yhteydenottopyynnön.

  B) Palveluiden käytöstä havainnoidut ja johdetut tekniset tiedot:

  Isännöintipiste käyttää erilaisia teknologioita (mukaan lukien evästeitä) kerätäkseen ja säilyttääkseen tietoa sivuston ja sen palveluiden käyttäjistä ja vierailijoista.

  Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee Sivuston Isännöintipisteen serveriltä, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Lähetetty viesti nopeuttaa Sivustoa ja yksinkertaistaa kirjautumista, tallentaa käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle. Kaikkea evästeiden keräämää tietoa voidaan käyttää Isännöintipisteen tarjoaman palvelun kohdentamiseen käyttäjälle. Isännöintipiste käyttää evästeitä vain seuratakseen tietoa, jonka Isännöintipisteen sivuston eväste on asentanut käyttäjän tietokoneelle. Useimpien selainten valikossa on Help menu -kohta, joka kertoo, kuinka evästeiden hyväksyntä voidaan estää, kuinka selain ilmoittaa evästeiden vastaanottamisesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Mikäli evästeet suljetaan, sivuston käyttö voi rajoittua tai estyä. 

  C) Muista lähteistä kerätyt tiedot

  Keräämme henkilötietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä (esim. väestörekisteri, verohallinnon rekisterit) ja kaupallisilta tiedonvälittäjiltä.

  4. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

  Isännöintipiste säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan palvelun tarjoamista varten tai lain salliman enimmäisajan.

  5. Kenelle voimme jakaa tietojasi?

  Palveluntarjoajat

  Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita Isännöintipisteelle tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa.

  Oikeudellisista syistä

  Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

  6. Palveluiden tarjoaminen taloyhtiöille

  6.1 Käsiteltävät henkilötiedot

  Isännöintipiste tarjoaa taloyhtiöille palveluita sopimuksen perusteella käsittelijän roolissa. Tällöin on välttämätöntä kerätä ja hallinnoida taloyhtiöihin liittyviä henkilötietoja kunkin taloyhtiön lukuun. Isännöintipiste käsittelee tällöin seuraavia henkilöiden ryhmiä:

  • Taloyhtiöiden osakkaiden perus- ja yhteystietoja sekä asiointitietoja kuten nimi, osoite, puhelin, syntymäaika ja sähköposti ja yhteydenottohistoria
  • Taloyhtiöissä vuokralla asuvien osalta samat perustiedot kuin osakkaasta silloin, jos häntä esimerkiksi laskutetaan suoraan isännöitsijältä autopaikan vuokrasta.
  • Asukkaiden perustiedot, kuten nimi ja syntymäaika oven avauksia ja muita tarvittavia toimenpiteitä varten.
  • Osakkaiden valtuuttamien henkilöiden ja asianhoitajien osalta samat perustiedot kuin osakkaasta
  • Osakkaan, urakoitsijan, tekijän, suunnittelijan ja esimerkiksi valvojan yhteystiedot taloyhtiön ja huoneistojen muutostöiden sekä remonttien yhteydessä
  • Taloyhtiön hallituksen jäsenien perus- ja yhteystiedot sekä henkilötunnus. Henkilötunnus vaaditaan esimerkiksi kaupparekisteri- ja sidonnaisuusilmoituksiin.
  6.2 Miksi tietoja käsitellään ja millä perusteella?

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on taloyhtiön hallinnoiminen, velvoitteiden hoitaminen osakkaita tai asukkaita kohtaan sekä taloyhtiön toiminnan kehittäminen. Kun Isännöintipiste käsittelee tietoja taloyhtiön lukuun, taloyhtiö hoitaa laista, kuten asunto-osakeyhtiölaista ja kirjanpitolaista johtuvat velvoitteensa. Taloyhtiön henkilötietojen käsittely voi myös tietyissä tapauksissa perustua sopimukseen. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun henkilöllä on käyttöoikeus taloyhtiön omistamaan parkkipaikkaan. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä oikeutetun edun perusteella. Asukasluettelon pito perustuu taloyhtiön oikeutettuun etuun pitää kirjaa asukkaistaan asumispalveluiden järjestämiseksi. Tietoja yhdistellään väestötietojärjestelmästä silloin, kun varmistetaan asunnon henkilömäärään perustuvien vesimaksujen laskutus

  6.3 Kuinka kauan tietoja säilytetään?

  Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät. Esimerkiksi osakkaiden ja asukkaiden tietoja säilytetään sen ajan, kun henkilö on osakas tai asuu kyseisessä taloyhtiössä ja niin kauan kuin taloyhtiö on Isännöintipisteen asiakas.

  6.4 Rekisteröityjen oikeudet

  Henkilöllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, oikeus tietojensa oikaisemiseen sekä edellytysten täyttyessä oikeus tietojen poistamiseen, oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot muualle ja oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Rekisterinpitäjänä toimii kukin taloyhtiö. Isännöintipiste toimii henkilötietojen käsittelijänä. Voit olla rekisteröidyn oikeuksien osalta yhteydessä Isännöintipisteen asiakaspalveluun.

  7. Kansainväliset tietojen siirrot

  Isännöintipiste pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.

  Palveluita saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen. Tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen siirtoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Isännöintipiste huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta esimerkiksi sopimalla asiasta henkilötietojen käsittelijän kanssa.

  8. Tietojen suojaus

  Tietoturva varmistetaan asianmukaisilla hallinnollisilla, teknisillä ja fyysisillä suojaustoimilla.

  9. Alaikäiset

  Isännöintipisteen tarjoama palvelu ei ole suunnattu alaikäisille eikä Isännöintipiste erityisesti kerää alaikäisten henkilötietoja. Isännöintipiste pyytää alaikäisiä hankkimaan huoltajan suostumuksen ennen kuin alaikäinen tallentaa henkilötietojaan. Suosittelemme huoltajia säännöllisesti seuraamaan huollettaviensa Internetin ja sivustomme käyttöä.

  10. Kolmansien palvelut

  Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Isännöintipisteen palveluun emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojaselosteet.

  11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

  Isännöintipiste voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Jos tietosuojaselosteeseen tulee muutoksia, ilmoitamme näistä muutoksista aina tässä tietosuojaselosteessa.

  12. Sinun oikeutesi

  Tarkastusoikeus

  Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja yhteystietorekisteriin on talletettu.

  Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

  Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

  Oikeus vaatia tiedon poistamista

  Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

  Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

  Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.  

  Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

  Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

  Oikeus peruuttaa suostumus

  Mikäli tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

  13. Oikeuksiesi käyttäminen

  Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.
  Mikäli koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

  14. Kehen voin ottaa yhteyttä?

  Yhteyttä tietosuojaa koskevissa asioissa voit ottaa:

  asiakaspalvelu@isannointipiste.fi

  Mikko Tarkiainen

  Tekninen asiantuntija

  Mikko on rehti kiinteistöalan moniosaaja, jonka valttikorttina on laaja ymmärrys erilaisista saneeraus-, remontointi ja rakennustöistä.

  Topi Virtanen

  Isännöitsijä

  Topi on eteenpäin katsova taloyhtiöiden hallinnon ja talouden ammattilainen. Topi lähestyy työtään innostuneesti ja ratkaisukeskeisesti, asettaen asiakkaan edun aina etusijalle. Myös taloyhtiöiden talous pysyy jämptissä järjestyksessä, sillä isännöinnin ammattitutkinnon lisäksi Topi on suorittanut myös kirjanpitäjän opinnot.

  Päivi Laurila

  Yksikönpäällikkö

  Päivi huolehtii varmoin ottein asiakaspalvelu- ja kiinteistötiimimme toiminnasta. Päivi on tehnyt rautaisen uran kiinteistöliiketoiminnan ja vähittäiskaupan alalla ja ansainnut kannuksensa mm. tavaratalon johtajan ja hallintopäällikön tehtävissä. Päivin intohimona on asiakaskokemuksen parantaminen, analyyttistä ja tulosvastuullista otetta unohtamatta.

  Olli-Pekka Nyberg

  Isännöitsijä

  Olli-Pekka on moniosaaja, joka on kerännyt laajaa ammattiosaamista kolmen vuosikymmenen ajalta ja toiminut viime vuodet isännöitsijänä. Saadussa asiakaspalautteessa Olli-Pekan ansioiksi mainitaan usein järjestelmällisyys ja jämäkkyys sekä hyvä viestintä ja nopea reagointi yhteydenottoihin. Aiemman johtamiskokemuksensa johdosta Olli-Pekka osaa keskittyä olennaiseen ja on taitava saamaan läpi vaikeitakin päätöksiä sekä tarvittaessa saneeraamaan yhtiöiden taloutta. Isännöinnin ammattitutkinnon (IAT) lisäksi Olli-Pekka on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon (VTM).

  Tuulevi Pettinen

  Kirjanpitäjä

  Tuulevi huolehtii taloyhtiöiden taloudesta kokemuksella ja ammattitaidolla. Yli 20 vuotisen uransa aikana Tuulevi on kerännyt arvokasta kokemusta niin kirjanpidosta, taloushallinnosta kuin kiinteistöliiketoiminnastakin. Laskentatoimen ja taloushallinnon tutkinnot takaavat, että taloyhtiöiden eurot ja sentit pysyvät järjestyksessä.

  Jorma Korte

  Tekninen asiantuntija

  Jorma varmistaa, että taloyhtiöiden korjaushankkeiden toteutus ja valvonta tehdään huolella ja ammattitaidolla. Isännöinnin lisäksi Jorma on kerännyt 30 vuoden edestä kokemusta kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjaustöistä.

  Jussi Laukkanen

  Toimitusjohtaja

  Jussin johdolla yrityksemme kurssi on varma ja vakaa. Jussi pitää huolen siitä, että tarjoamme taloyhtiöille laadukasta palvelua nyt ja tulevaisuudessa ja että yhteistyö kaikkien kumppaniemme kanssa on sujuvaa ja mutkatonta.

  Susanna Seppänen

  Vastikevalvoja

  Susanna huolehtii asiakkaidemme tarpeista järjestelmällisesti ja huolella. Susannan ansiosta vastikkeet, vesimaksut, autopaikka- ja saunavuoromaksut hoituvat kaikki ajallaan. Susannan aurinkoinen asenne ja ammattitaito takaavat, etteivät asiat jää puolitiehen kiireenkään keskellä.

  Juha Mellanen

  Tekninen asiantuntija

  Juha varmistaa, että taloyhtiöiden isot ja pienet korjaushankkeet viedään mallikkaasti maaliin asti. Ennen lähes kymmenvuotista rupeamaansa isännöitsijänä Juha ehti toimia rakennusalan yrittäjänä parikymmentä vuotta, keräten arvokasta kokemusta niin korjaus- kuin uudisrakentamisestakin.

  Jaana Ranne

  Kiinteistösihteeri

  Jaana on Isännöintipisteen sydämellisen asiakaspalvelun lähettiläs, jonka positiivinen elämänasenne ei jää keneltäkään huomaamatta. Jaanan pitkän ja menestyksekkään asiakaspalvelu-uran salainen resepti on aito välittäminen ja halu auttaa.

  Petri Hyvönen

  Hankespesialisti

  Petri on monessa liemessä keitetty kiinteistöjohtamisen rautainen ammattilainen. Lähes 30 vuotisen uransa aikana Petri on ehtinyt toteuttaa menestyksekäästi yli 50 energiatehokkuus- ja korjaushanketta sekä kouluttaa liudan uusia osaajia kiinteistöalalle.

  ISÄNNÖINTITODISTUKSEN TILAAMINEN VERKKOKAUPASTA

  Toimitusehdot

  Isännöintipiste Y-tunnus: 0909742-7 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

  Verkkokaupan yhteystiedot
  Sähköposti: asiakaspalvelu@isannointipiste.fi
  Puhelin: 09 838 6700
  Osoite: Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa
  PL 181, 01301 Vantaa

  Tilaaminen

  Tilattavat tuotteet valitaan kotisivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

  Maksaminen

  Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

  Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

  Maksutavat

  PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Jousto, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

  MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

  Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

  Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

  Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot
  Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
  Sähköposti: payform@bambora.com
  Puhelin: 09 315 82 555 (arkisin klo 9-17)
  Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

  Toimitus

  Tilaukset toimitetaan arkipäivisin asiakkaan valitsemalla toimitustavalla. Isännöitsijätodistus lähetetään viiden arkipäivän sisällä tilauksesta.

  Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

  Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse.

  Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

  Miia Pylkkänen

  Kirjanpitäjä

  Miia on kokenut kirjanpidon ammattilainen, joka hoitaa ammattitaidolla vaativatkin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön taloushallinnon tehtävät. Kokemusta kiinteistöjen kirjanpidosta Miialla on 15 vuotta ja viimeisimpänä koulutuksena kiinteistöalan kirjanpidon jatkotutkinto.

  Lenita Ala-Könni

  Isännöitsijä

  Lenita on isännöitsijä, jossa yhdistyvät pankinjohtajan talousosaaminen, teknisen isännöitsijän näkemys sekä tarttuvan positiivinen asenne. Vuosien kokemus pankkialan johtotehtävistä sekä taloyhtiöiden isännöinnistä takaavat moniulotteisen näkemyksen taloyhtiöiden johtamiseen ja kehittämiseen. Isännöinnin ammattitutkinnon (IAT) lisäksi Lenita on suorittanut taloushallinnon merkonomin tutkinnon.

  Marko Perämäki

  Isännöitsijä

  Isännöitsijänä työskentelevä Marko hoitaa tehtävänsä jämptisti ja sovitussa aikataulussa. Taloyhtiöiden kehittämisessä Markoa kiinnostaa erityisesti taloyhtiöiden elinkaariajattelun mukainen kunnossapidon suunnittelu ja toteutus. Johtamisen ja projektien erikoisammattitutkinto luo hyvän pohjan isännöitsijän työhön.

  Tero Nevalainen

  Property manager, customer representative

  Terolla on yli 10 vuoden kokemus taloyhtiömaailmasta. Kattava kokemus isännöinnistä ja kiinteistöjen ylläpidosta takaavat asiakkaille luotettavan ja kokonaisvaltaisen palvelun. Asiakkaamme arvostavat erityisesti Teron asiakaslähtöistä ja järjestelmällistä työskentelytapaa. Teroa on helppoa lähestyä asiassa kuin asiassa, mikä tekee yhteisten asioiden hoitamisesta avointa ja vaivatonta. Isännöinnin ammattitutkinnon (IAT) lisäksi Teron ammattiosaamista täydentävät kaupalliset markkinointimerkonomin opinnot.